eTesty – zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

  • Cvičná zkouška se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování cvičné zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.
  • Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy. Případné nově schvalované otázky budou v souladu se zákonem s předstihem zveřejňovány ve Věstníku dopravy.

 

Bodový systém

  • Chcete vědět co to je "Bodový systém"?
  • Dozvíte se, kolik trestných bodů dostanete za Vaše přestupky
  • Dozvíte se, co se stane, spácháte-li několik přestupků
  • Dozvíte se, jak se Vám trestné body mohou odečítat
  • Zjistíte, co Vás čeká až dosáhnete 12 bodů
  • Budete moci porovnat jak jsou jednotlivé přestupky trestány pokutou a jak jsou bodově hodnoceny
  • Dozvíte se, jak získáte řidičský průkaz zpět

 

 

Nová pravidla silničního provozu