Ceník platný od 1.1.2023

  

Osobní automobil 

B   standard - délka kurzu 2 - 18 měsíců                                      20 000,- Kč

                       (dle flexibility uchazeče, běžně cca 3 měsíce)                                  

B   express -  délka kurzu 4 - 6 týdnů (dočasně pozastaven)               25 000,- Kč               

 

Nákladní automobil

C                                                                                                                   21 000,- Kč
C+E                                                                                                    11 000,- Kč

V ceně je zahrnuta kompletní výuka a výcvik dle zákona č.247/2000 Sb.
(ke každému kurzu je zdarma učebnice a výukové CD)


Vrácení ŘP                                                                                     od  5 000,- Kč

Každá další skupina                                                                                    + 2 000,- Kč
 

 

Školení řidičů referentů/ osobu                                                           400,- Kč

Profesní školení C,D,E/7hodin/ osobu                                              1 000,-Kč

Profesní školení vstupní/140 hodin                                               22 000,- Kč

 

Kondiční jízdy                                                          

B                                                                                                             600,- Kč 

C, C+E                                                                                                    900,- Kč
                                                                                                    

 

Opravné zkoušky

PSP  (pravidla silničního provozu)                                                      400,- Kč

Konstrukce a údržba                                                                             400,- Kč

                                                                                            
Jízda "B"                                                                                                 600,- Kč
Jízda "C","C+E"                                                                                      900,- Kč

 

Ostatní platby

Prostoj neomluvený (24h předem)                                                                 200,- Kč
Předčasné ukončení výcviku/ převod, vystavení dokladů                         1 000,- Kč

Ceny výuky a výcviku lze hradit i ve splátkách bez navýšení

první splátka ve výši 5000,- Kč (neplatí pro express)

Způsob platby : v hotovosti nebo převodem - č.účtu : 107-1416450237/0100

Upozornění : každý žák musí před závěrečenou zkouškou uhradit poplatek 700,- Kč Magistrátu hl.m.Prahy